I. Szervezeti, személyzeti adatok

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok:
 
Hivatalos név: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
 
Ügyfélszolgálat: Szentmártonkátai Polgármesteri Hival
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
Ügyfélszolgálati vezető neve: Dr. Illés Zsuzsanna jegyző
Telefonszám: 06(29)462-101/7 mellék
Elektronikus levélcím: jegyzo@szentmartonkata.hu
 
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 08:00-18:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00-16:30
Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 
Hivatalos név: Szentmártonkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
 

A szervezeti struktúra, a szerv vezetői:

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma: 9 fő
 
Polgármester: Fodor Zoltán
Elérhetősége: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101/9 mellék
Elektronikus levélcím: polgarmester@szentmartonkata.hu
 
Alpolgármester: Kele Sándorné
Elérhetősége: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06-29/462-101
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
 

A Képviselő-testület tagjai:

Baranyi Julianna

Független jelölt

Bartucz Zoltán

Független jelölt

Fejős László

JOBBIK

Gácsi Zsolt

Független jelölt

Kele Sándorné

Független jelölt

Dr. Urbán Viktor

FIDESZ-KDNP

Bene András Józsefné

Független jelölt

Tasi Erzsébet

JOBBIK
A Képviselő-testület bizottságai:
Pénzügyi és Jogi Bizottság
Baranyi Julianna elnök
Bene András Józsefné
Nem képviselő tag: Dr. Gál János
 
Településfejlesztési és Oktatási Bizottság
Bartucz Zoltán elnök
Fejős László
Gácsi Zsolt
Nem képviselő tag: Hajnal Antal
Hajnal Etelka
 
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Bene András Józsefné elnök
Tasi Erzsébet
Nem képviselő tag: Molnárné Baranyi Erzsébet
 
Közbeszerzési Bizottság
Dr. Gál János elnök
Kele Teréz
Mindenkori közbeszerzési tanácsadó
 
A Képviselő-testület és Bizottságai hivatali elérhetősége:
Postacím: Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
 
Szentmártonkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma: 3 fő
 
A Képviselő-testület tagjai:
Varga Gábor elnök
Kállai Csabáné elnökhelyettes
Balog László
 
A Képviselő-testület hivatali elérhetősége:
Postacím: Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu

1. 2. Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:
 
Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal
Székhely, postacím, ügyfélfogadás helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
 
Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha
Székely, postacím: 2254 Szentmártonkáta, Óvoda u. 1. sz.
Telefonszám: 06(29)462-127
Fax: 06(29)462-127
Elektronikus levélcím: aprajafalva.ovoda@gmail.com
 
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház
Székhely, postacím: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. sz.
Telefonszám: 06(29)463-159
Fax: 06(29)463-159
Elektronikus levélcím: szabomagda.konyvtar@varazslevel.hu

1. 3. Gazdálkodási szervezetek

A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:
 
Hivatalos név: Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Ügyvezető: Povázson László
Részesedés mértéke: 100%-os önkormányzati tulajdon
Telefonszám: 06(29)462-101
Fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: sztmkatakft@freemail.hu
 
Tevékenységi köre:
         3600        Víztermelés,-kezelés,-ellátás
         3700        Szennyvíz gyűjtése, kezelése
         4221        Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
  0210         Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
  0220         Fakitermelés
  0240         Erdészeti szolgáltatás
  3811         Nem veszélyes hulladék gyűjtése
  3812         Veszélyes hulladék gyűjtése
  3821         Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
  3822         Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
  3832         Hulladék újrahasznosítása
  3900         Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
  4110         Épület építési projekt szervezése
  4120         Lakó- és nem lakóépület építése
  4211         Út, autópálya építése
  4213         Híd, alagút építése
  4221         Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
  4222         Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
  4291         Vízi létesítmény építése
  4299         Egyéb m.n.s. építés
  4311         Bontás
  4312         Építési terület előkészítése
  4313         Talajmintavétel, próbafúrás
  4321         Villanyszerelés
  4322         Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
  4329         Egyéb épületgépészeti szerelés
  4331         Vakolás
  4332         Épületasztalos-szerkezet szerelése
  4333         Padló-, és falburkolás
  4334         Festés, üvegezés
  4339         Egyéb befejező építés m.n.s
  4391         Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
  4399         Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
  4941         Közúti áruszállítás
  5210         Raktározás, tárolás
  5224         Rakománykezelés
  5629         Egyéb vendéglátás
  5814         Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
  6399         M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
  6820         Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  7111         Építészmérnöki tevékenység
  7112         Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  7120         Műszaki vizsgálat, elemzés
  7490         M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
  7732         Építőipari gép kölcsönzése
  7739         Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
  7740         Immateriális javak kölcsönzése
  8020         Biztonsági rendszer szolgáltatás
  8110         Építményüzemeltetés
  8122         Egyéb épület, -ipari takarítás
  8129         Egyéb takarítás
  8130         Zöldterület-kezelés
         8291         Követelésbehajtás
  8299         M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
  0113         Zöldségféle, dinnye,gyökér,gumós növény termesztés
  0119         Egyéb, nem évelő növény termesztése
 

A társaság könyvvizsgálója J.É.G. Audit Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Kft. (8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 8. 1/1), MKVK száma: 001597, Garami Julianna MKVK száma: 000360.


1.4. Közalapítványok

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata nem alapított közalapítványt.


1.5. Lapok

Lapok:
 
Alapított lap neve: Szentmártonkátai Újság
Felelős kiadó neve: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó elérhetősége, postacím: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Telefonszám: 06(29)462-101, fax: 06(29)462-101/8 mellék
Elektronikus levélcím: igazgatas@szentmartonkata.hu
Felelős szerkesztő: a Szerkesztőbizottság
Engedélyszám: 571/1991.
Nyomtatott: ISSN 2064-7689, Online ISSN 2064-7697
Megjelenik: 1800 pédányban
Nyomdai munkák: Tápió Nyomda Kft. 06(20)982-1180, 06(30)397-3559

1. 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
 
Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 1052 Budapest V. kerület, Városház u. 7. sz.
Vezető: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: 06(1)485-6900
Fax: 06(1)485-6903
Elektronikus levélcím: pest@pest.gov.hu
Ügyfélszolgálati osztály székhelye, postacíme: uaz.
Vezető: Dobos Zsuzsanna osztályvezető
Telefonszám: 06(1)328-5887
Elektronikus levélcím: jkf@pmkh.hu

1. 7. Költségvetési szervek

Költségvetési szerv neve: Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal
Székhely, postacím, ügyfélfogadás helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Vezető: Dr. Illés Zsuzsanna jegyző
A költségvetési szervet alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104.§ (1) bekezdése
A költségvetési szerv hatályos alapító határozata: 108/2016. (II.11.) ÖKT. határozat
A költségvetési szerv hatályos alapító okirata: 13-TNY-455-9/2016-392620
 
Költségvetési szerv neve: Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha
Székhely, postacím: 2254 Szentmártonkáta, Óvoda u. 1. sz.
Vezető: Hajnal Etelka
A költségvetési szervet alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104.§ (1) bekezdése
A költségvetési szerv hatályos alapító határozata: 106/2016. (II.11.) ÖKT. határozat
A költségvetési szerv hatályos alapító okirata: 13-TNY-1874-2/2016-652863
 
Költségvetési szerv neve: Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház
Székhely, postacím: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. sz.
Vezető: Benéné Árvai Erika
A költségvetési szervet alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104.§ (1) bekezdése
A költségvetési szerv hatályos alapító határozata: 197/2013. (VI.28.) ÖKT. határozat
A költségvetési szerv hatályos alapító okirata: 13-TNY-2512-4/2013-799777