III. Gazdálkodási adatok

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat
Költségvetések, beszámolók
(I. Közzétételi egység)
 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2015. évi költségvetési rendelet:

(2015._evi_koltsegvetesi_rendelet.pdf)

2015. évi költségvetési rendelet módosításai:

(2015._evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa_1.pdf)

(2015._evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa_2.pdf)

(2015._evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa_3.pdf)

2015. évi költségvetés végrehajtása:

(2015._evi_koltsegvetesi_rendelet_vegrehajtasa_-_zarszamadas.pdf)

2016. évi költségvetési rendelet:

(2016._evi_koltsegvetesi_rendelet.pdf)

2016. évi költségvetési rendelet módosítása:

(2016._evi_koltesgvetesi_rendelet_modositasa_1.pdf)

(2016._evi_koltsegvetesi_rendelet_modositasa_2.pdf)

2017. évi költségvetési rendelet:

(2017._evi_koltsegvetesi_rendelet.pdf)


Működés
(II. Közzétételi egység)
 
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyes juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
 
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyes juttatásaira vonatkozó összesített adatokat, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetményét, munkabérét, és rendszeres juttatásait, valamint költségtérítését a tárgyévi költségvetési rendelet tartalmazza.
 
Irányadó jogszabályok:
 
(Rendeletek: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról)
 
Egyéb juttatások fajtája és mértéke:

Erzsébet utalvány: 8.000,- Ft/hó,

Köztisztviselőknek járó cafetéria éves összege bruttó: 200.000,- Ft/év.

Köztisztviselőket megillető szociális, kulturális, egészségügyi juttatások és szociális, és kegyeleti támogatás (Rendeletek: A köztisztviselőket megillető szociális, kulturális, egészségügyi juttatásokról és szociális, és kegyeleti támogatásokról) (http://www.szentmartonkata.hu/szentmartonkata-onkormanyzat-hatalyos-rendeletei)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

A közölt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében - a település anyagi lehetőségeitől függően - keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét Szentmártonkáta Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II.11.) önkormányzati rendelettel, 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelettelmódosított 4/2010.(II.15.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében szabályozza. (http://www.szentmartonkata.hu/szentmartonkata-onkormanyzat-hatalyos-rendeletei)

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

5_millio_forintot_elero_vagy_azt_meghalado_szerzodesek_listaja_2016.pdf

5_millio_forintot_elero_vagy_azt_meghalado_szerzodesek_listaja_2017.pdf

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adattal.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adattal.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(http://www.szentmartonkata.hu/europai-unio-altal-tamogatott-fejlesztesek)

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

(http://www.szentmartonkata.hu/kozbeszerzesek)